Trans-IT – ett lätthanterligt besökssystem

Trans-IT är skapat för att vara extremt enkel att administrera och extremt enkelt att använda som besökare.

Leveranskontroller och besöksregistrering tar tid, men är nödvändigt. Med Trans-IT tar du kontrollen över flödet av leveranser, emballage och besökare.

Genom synliga besöksbrickor kan besökare och leverantörer enkelt urskiljas av alla. Obehöriga smälter inte längre lika enkelt in i trafiken och slipper även svara på frågor som rör det egna företaget.

Egenkontroller är ofta lätta att missa. Trans-IT kan hjälpa både leverantör och mottagare genom att påminna om dessa vid ankomsten.

  • Bättre kontroll av företagets leverantörer
  • Generera besöksbrickor
  • In- och utpasseringskontroll
  • Fast eller slumpmässig bevakning
  • Kortregistrering
  • Emballagehantering
  • Lätt att räkna hem investeringen

Kontakta oss

Har du frågor om våra produkter och tjänster eller behöver du hjälp? Du är alltid välkommen att höra av dig till oss.

Kontakta oss