Att lösa ett problem är stort, att ta ansvar för helheten är större…

I en värld av snabba tekniska förändringar, hård konkurrens och ständigt skiftande konjunkturer måste maskinparken fungera.

Med Retail Response driftavtal kommer ditt företag alltid få den rätta hjälpen. Behoven och kraven anpassas till ett väl fungerande driftavtal för din verksamhet.

Har ni redan ett system idag, gör vi en kostnadsfri teknisk genomgång av systemet för att kartlägga statusen av anläggningen.

Vi tar även fram en kostnadskalkyl vad det skulle innebära att kunna göra en nystart av butiken och dess befintliga system, vilket leder till att vi tillsammans kan sätta oss ner och gör upp en handlingsplan.

Retail Response Sweden AB är den drivande parten i förhållandet med kunden. Nedanstående beskrivning av ett driftavtal gäller under hela avtalsperioden.

 • Fri på-platsen-service
 • Produktgaranti på utrustningen
 • Gratis reservdelar
 • Aktiv uppföljning av våra konceptutföranden 4 ggr/år
 • Frågebatteri – uppföljning av butikens handlingsplan 4 ggr/år
 • Fri telefonsupport
 • Fri första utbildning av butikspersonal inom svinn och snatteri
 • % rabatt på all merbeställning av teknisk utrustning, tillbehör och utbildning
 • % reduceras inställelseavgift (ej milersättning)
 • % rabatt på installationskoder vid ominstallationer av befintlig utrustning
 • Årlig översyn/besiktning av varularmsystemen
 • Årlig översyn/besiktning av CCTV systemen såsom inställningar, putsning av linser m.m.

Kontakta oss

Har du frågor om våra produkter och tjänster eller behöver du hjälp? Du är alltid välkommen att höra av dig till oss.

Kontakta oss