Slinglarm – Säker exponering som ökar försäljningen

Slinglarm är en mycket lätthanterlig och användarvänlig produkt för företag att säkra sina varor, samtidigt som kunderna har möjlighet att både se, känna och testa produkterna.

Detta ger en effektiv varusäkring med inbyggda köpsignaler samtidigt som det ger er en säker och lättillgänglig exponering av varor.

Vi har valt att vidareutveckla denna produkt genom att erbjuda flera olika nivåer och tillval som möjliggör allt ifrån en liten till en stor lösning oavsett produktkategori.

Varje försök att klippa ledningen eller ta bort sensorhuvudet från produkten utlöser ett kraftigt larm.

  • Förhöjd köplust hos kunden
  • Lätthanterligt för personal
  • Bättre produktexponering
  • Lätt att räkna hem investeringen

Kontakta oss

Har du frågor om våra produkter och tjänster eller behöver du hjälp? Du är alltid välkommen att höra av dig till oss.

Kontakta oss