LPM Analysen kartlägger hela varans väg

Vi kartlägger dina behov samt tar fram beslutsunderlag och en handlingsplan.

Vi går igenom ditt företag med över 250 affärskritiska punkter för att hitta butikens styrkor och framförallt dess svagheter. Konkreta rekommendationer görs utifrån denna analys samt att vi tillsammans tar fram en handlingsplan. Först efter detta genomför vi förändringsprocessen och tillför relevanta hjälpmedel, kunskaper och rutiner.

Det kan handla om att hantera besökare bättre, kontrollera leveranser och returer eller exponera produkterna på rätt sätt – allt efter dina behov. Detta kallar vi för LPM®, Loss Prevention Management.

Vi anpassar tjänsten helt efter din organisation och kan göra allt från att leverera ett enda varularm till att genomföra hela processen med förstudie, analys, genomförande och uppföljning/säkring.

Vi har verktygen för att ta reda på vilka delar i organisationen som orsakar förluster. Och vi vet hur man åtgärdar problemen.

  • Handlingsplan
  • Förändring, genomförande och mätning
  • Tillförande av spetskompetens
  • Utbildning av personal
  • Kvalitetssäkring, uppföljning och utveckling
  • Lätt att räkna hem investeringen

Kontakta oss

Har du frågor om våra produkter och tjänster eller behöver du hjälp? Du är alltid välkommen att höra av dig till oss.

Kontakta oss