Vi hjälper dig att minska svinnet och öka lönsamheten

Retail Response arbetar med svinnreducering. Vår affärsidé är att följa upp och minska driftrelaterat svinn i förhållande till kunder, varor, tid och resurser.

Vi arbetar med både mjuka och hårda värden för att nå uppsatta mål. Oftast gör vi en LPM-analys (Loss Prevention Management), då vi går igenom cirka 250 affärskritiska punkter för att hitta butikers styrkor och, framförallt, svagheter. Utifrån denna analys ger vi sedan konkreta rekommendationer samt arbetar fram en handlingsplan. Ofta kan man uppnå stora förbättringar enbart genom förändrade rutiner och arbetssätt samt nya idéer utifrån.

Arbetar med den senaste och bästa tekniken

Retail Response är helt märkesoberoende och arbetar med den teknik som är bäst för närvarande. Vi använder oss av teknik för att skapa åtgärder med hjälp av till exempel slinglarm, varularm, CCTV/kameraövervakning, med mera.

Eftersom ingen butikskedja är starkare än sin svagaste länk lägger vi stor betoning på utbildningar inom externt och internt svinn, säkerhet, hantering av produkter, med mera. Vi har även en egenutvecklad produkt för varumottagning, eftersom svinnet börjar redan på lastkajen.

Din partner inom lönsamhetsförbättringar – hela vägen

Vår målsättning på Retail Response är att vara den ledande partnern av resultatförbättrande processer baserat på tekniska och kunskapsrelaterade konceptlösningar inom detaljhandeln. Vi ska vara systemlösare inom vinnande lönsamhetsförbättringar tillsammans med vår partner.

Vi har under 18 års tid framgångsrikt hjälpt kunder i hela Sverige att öka sin lönsamhet. Som din partner inom svinnsreducering är vi närvarande hela vägen – från de första initiala kontakterna, då vi analyserar ditt behov, till installation, utbildning, service och, framförallt, som delansvariga för ditt resultat.

Kontakta oss

Har du frågor om våra produkter och tjänster eller behöver du hjälp? Du är alltid välkommen att höra av dig till oss.

Kontakta oss