Utbildningar

Kundrelaterat Svinn
Motiverad personal sänker svinn. Personalen är alltid den viktigaste delen i butiken
för att förhindra snatteri och stölder. Att ge personalen grundläggande utbildning i
kundrelaterat svinn och samtidigt installera varularm som ett hjälpmedel, sänker
det kundrelaterade svinnet. Vi lär personalen tänka och agera professionellt.

Internsvinn
Vad är ett internt svinn. Var går gränsen, vad händer när någon stjäl på arbetsplatsen.
Hur förebygger vi internt svinn. Med ett fungerande regelverk, samt förståelse för detta,
är grunden till att förhindra internt relaterat svinn. Denna utbildning bör genomföras efter
en LPM-analys för att få full effekt. Väl motiverad personal och tydligt regelverk är målet.

Hot & Rån
Vad är ett rån enligt lagen, vad gör man vid ett rån och vad ger man för stöd till ett rånoffer.
Rånrisken skall efter utbildningen ha en grundläggande kunskap om hur man kan förebygga
och hantera en rånsituation. Denna produkt utgör en naturlig del av förebyggande insatser.

Dessa utbildningar sker helt utifrån Retail Response Sweden AB policy och rättigheter.

Kontakta oss

Har du frågor om våra produkter och tjänster eller behöver du hjälp? Du är alltid välkommen att höra av dig till oss.

Kontakta oss